آکورد دلشوره از آرون افشار

آکورد گیتار دلشوره از آرون افشار

ٍAron Afshar – Delshoureh Guitar Chord 

 ریتم 6/8 گام اصلی D#m 

 


D#mشاید برای تو G#mسخت استبفهمی حال من D#mرا
باید شبیه من کمی دیوانه باشیB بفهمی حال B♭7من را
G#mمن حاضرم از عشق تو چتر از سر بارون C#بگیرم
B♭mمن بیخیال زنده موندن حاضرم با تو D#mبمیرم
D#mبی تو آوار شدم B♭mاز همه بیزار شدم

G#m نیستی و من خوابD#m ندارم
Bآخرش باخت دلمB♭m با همه چیت ساخت دلم

G#m نیستی و من تاب D#mندارم
اگهB با من نباشی میخوام دنیا نباشه

به اینF# دلشوره ها عادت C#ندارم
G#mمحاله بی Bتو منC# طاقت D#mبیارم منه دلواپسو تنها نذارم
شبای بی قراری چقدBر چشم انتظاری

F#یه کاری کن یکمB♭m آروم C#بگیرم
B♭mتو دنیای خودمB بی تو اسیرم

منه عاشق B♭mنذار تنها D#mبمیرم
D#mبی تو آوار شدم B♭mاز همه بیزار شدم

G#m نیستی و من خوابD#m ندارم
Bآخرش باخت دلمB♭m با همه چیت ساخت

G#mدلم نیستی و من تاب D#mندارم

 

 

 

نت و تبلچر های آرون افشار

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا