آکورد وابستگی از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار وابستگی از محسن ابراهیم زاده

 Mohsen Ebrahim Zadeh –  Vabastegi  Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm


تو Fmچی داری
تو B♭mچشات Fmچی داری
B♭mتوی نگاFmت دلم داره میره B♭mبرات
چشات که باز و بستهFm میشه
B♭mدلم میمیرهFm زنده میشه
B♭جلو چشم
F#دو دقیقه نباشیFm نمیشه
همه چی مونB♭m وسطه
Fmکی میگه آخه B♭mغلطه
Fmیار برت باشهB♭ و دلبر F#نازت آخD#m که چهB♭m لوبته
Fmتا صبح که بیدارB♭mم
Fmدل دست کی B♭mدادم
خودش میدونه من به اون دیوF#ونه D#mوابستگی B♭mدارم
Fmتا صبح که بیدارمB♭m Fmدل دست کی B♭mدادم
خودش میدونه من به اون دیوF#ونه D#mوابستگی B♭mدارم
Fmدل من رو دلــFm7mــت بدG#جوری قفله درB♭گیره
Fmوقتی زل Fm7mکه همیزنی G#من دلم واسه تو B♭میره

 

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید