آکورد چراغونی از حمید عسکری

Hamid Askari – Cheraghooni Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد

نت و تبلچر های حمید عسکری

 

DmــــE♭ــــDmــــGm
Gmقصه ی تو واسه من Dmفرق داره با همه
E♭هیشکی به غیر از خودتDm وفا E♭نداره Dm
Gmبی تو بگو قصر شاه بگو اDmصلا بهشت
E♭هیچ جای دنیا دیگهDm صفا E♭نداره Dm
Gmکوچه ی دلمو چراغونیش کن بیا
آب Dmدستته بذار زمین آتیش کن بیا
Fحرف نمیره به خرج دلم این تو
E♭این دل دیوونه حالیش کن بیا
Gmکوچه ی دلمو چراغونیش کن بیا
آب Dmدستته بذار زمین آتیش کن بیا
Fحرف نمیره به خرج دلم این تو
E♭این دل دیوونه حالیش کن بیا
DmــــE♭ـــــDmــــE♭ـــــGm
E♭ـــــFـــــE♭ـــــBـــــF
Gmمرز میون بد و خوبDm حال من
بدون تو E♭درست قد تار موDm بارE♭یکه Dm
Gmساده بگم این طرفا Dmتا وقتی آفتابی نشی
E♭آسمونش عین الانDm تارE♭یکه Dm
Gmکوچه ی دلمو چراغونیش کن بیا
آب Dmدستته بذار زمین آتیش کن بیا
Fحرف نمیره به خرج دلم این تو
E♭این دل دیوونه حالیش کن بیا
Gmکوچه ی دلمو چراغونیش کن بیا
آب Dmدستته بذار زمین آتیش کن بیا
Fحرف نمیره به خرج دلم این تو
E♭این دل دیوونه حالیش کن بیا

4.9/5 - (31 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید