آکورد Bu Aksam Olurum از Murat Kekilli

ریتم 6/8 سنگین

BuG#m akşam ölürüm beni kimse tutamaz
SenF# bile tutamazsın yıldızlar tutamaz
BirE uçurum gibi düşerim gözlerinden
C#mzlerin beni D#7tutamaz
BirG#m şiir yazarım bir türkü söylerim
BirF# sen olurum bir ben ölürüm
BuE akşam ölürüm sırf senin için
BeniC#m ölüm bile D#7anlamaz
üBşlerinde büyüG#rüm büyüC#mrüm
KabEusun olur ölG#mürüm
üBşlerinde büyG#ürüm büyüC#mrüm
KaEbusun olD#7ur ölürüG#mm

 

نت و تبلچر آهنگ های خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید