آکورد بغض از ایهام

Eiham – Boghz Guitar Chord

ریتم 4/4


F#mـــــBm  2

بی Bmتو جای خالی ات انکار F#mمیخواهد فقط

زندBmگی لبخندِ معنادار F#mمیخواهد فقط

Aچشمها به اتفاقِ تازه Eعادت میکنند

سر اگر Aعاشق شود دیوار Eمیخواهد فقط

F#mـــــBm  2

Bmبغض وقتی میرسد شاعر نباشی بهتر است

F#mبغض وقتی گریه شد خودکار میخواهد فقط

Aچشمهای خیسم امشب آبروداری کنید

Eمرد جای گریه اش سیگار میخواهد فقط

Bmبغض وقتی میرسد شاعر نباشی بهتر است

F#mبغض وقتی گریه شد خودکار میخواهد فقط

Aچشمهای خیسم امشب آبروداری کنید

Eمرد جای گریه اش سیگار میخواهد فقط Bm

سیگار F#mمیخواهد فقطA    E Bmحقِ من بودی ولی حالا به ناF#mحق نیستی

Bmحرفِ حق هرجور باشد دار F#mمیخواهد فقط

Aنیستی حتی برای لحظه ایE یادم کنی

Aانتظارِ دیدنت تکرار Eمیخواهد فقط

 

بغض وقتی میرسد شاعر نباشی بهتر است …

EـــــAـــــBmـــــBm  2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا