آکورد بی تابی از شادمهر عقیلی

Shadmehr Aghili – Bi Tabi Chords

ریتم 6/8 شاد

نت و تبلچر بی تابی

Eدل من سیاس ولیG آبی رو خیلی دوست دارمAm روزای Gروشن آفتاFبی رو خیلی DmدوستE دارم
Eبا هوای تو توی Gکوچه های FدلواپسیAm غروب Gمبهم سرFخابی رو خیلی DmدوستE دارم
Amبا خیاGل تو اگه Fباشه خیاGلی ندارم شب تا صبحF گریه و بی Gخوابی رو خیلیF دوست دارم
Amمی دونم Gیه روز میای Fعمریه بی Gقرارتم انتظاFر تو و بی Gتابی رو خیلیF دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم
Eدل من سیاس ولیG آبی رو خیلیE دوست دارمAm روزای Gروشن آفتاFبی رو خیلی DmدوستE دارم
Eبا هوای تو توی Gکوچه های FدلواپسیAm غروب Gمبهم سرFخابی رو خیلی DmدوستE دارم
Amبا خیاGل تو اگه Fباشه خیاGلی ندارم شب تا صبحF گریه و بی Gخوابی رو خیلیF دوست دارم
Amمی دونم Gیه روز میای Fعمریه بی Gقرارتم انتظاFر تو و بی Gتابی رو خیلیF دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم
Amدوست دارم Gطناب ماFهو بگیرم بالا برمG واسه اینF شبای مهتابی رو خیلیE دوست دارم

 

نت و تبلچر های شادمهر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا