آکورد بیمار از شهرام شکوهی

Shahram Shokoohi – Bimar Guitar Chord

ریتم 4/4

EmـــــBm7ـــــC7

EmـــــBm7ـــــC7

C7دل دادم و عاشق و Emبیمار شدمC7 خواب تورو دیدم و Emبیدار شدم
C7بی خوابیای هر شبم Bm7این نبض نامرتبم Am7از روی عشقه
Bm7دلتنگی و دلشوره هام Cاینکه تورو خیلی میخوام Dاز رویC عشقهD
Emبیمار یعنی Cمن که گذشته کارم از Dکار هرچی درد بکشم انگار نه Am7انگار
Cشبیه تو ندیدم واستD جونمو میدم روزی صدC بار

EmـــــBm7ـــــC7

EmـــــBm7ـــــC7

Cرد شده از سرم آب یه دریا ببیین Dهنوزم میارم آسمونو به زمین
واسه Cتو نازنینD
Cقطره به قطره ی بارونو پرسه زدم Dخاطره دارم از عشق تو هر یهBm7 قدم
Am7میخوامت چهBm7 قدر …
Emبیمار یعنی Cمن که گذشته کارم از Dکار هرچی درد بکشم انگار نه Am7انگار
Cشبیه تو ندیدم واستD جونمو میدم روزی صدC بار
C7دل دادم و عاشق و Emبیمار شدمC7 خواب تورو دیدم و Emبیدار شدم
C7بی خوابیای هر شبم Bm7این نبض نامرتبم Am7از روی عشقه
Bm7دلتنگی و دلشوره هام Cاینکه تورو خیلی میخوام Dاز رویC عشقهD

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا