آکورد بزن باران از حبیب

Habib – Bezan Baaran Chords

ریتم 4/4

نت و تبلچر بزن باران

E♭ـــــFmـــــE♭ـــــFm
E♭ـــــFmـــــE♭ـــــFm
Fmبزن باران بهاE♭ران فصل خونFm است
Fmبزن باران که E♭صحرا لاله گونFm است
A♭بزن باران که به E♭چشمان یاران
جهانD♭ تاریک و E♭دریا واژگون Fmاست
A♭بزن باران که به E♭چشمان یاران
جهانD♭ تاریک و E♭دریا واژگون Fmاست
Fmبزن باران بهاE♭ران فصل خونFm است
Fmبزن باران که E♭صحرا لاله گونFm است
FmـــــE♭ـــــD♭
FmـــــE♭ـــــD♭
Fmبزن باران کهB♭m دین را دام E♭کردند
شکار خلق و D♭صید خام Fmکردند
Fmبزن باران خدا B♭mبازیچه ایE♭ شد
که با آن کسبD♭ ننگ و نامFm کردند
Fmبزن باران به نام هرچه E♭خوبیست
به زیر آوار گاه پایکوD♭بیست
مزار تشنه جویباران پر از E♭سنگ
Fmبزن باران که E♭وقت لای روFmبیست
Fmبزن باران بهاE♭ران فصل خونFm است
Fmبزن باران که E♭صحرا لاله گونFm است
بزنFm باران و شادی بخش جانB♭m را
بباران شوق و شیرین کن زمانFm را
به بام غرقه در خون B♭mدیارم
به پا D♭کن پرچم E♭رنگین کمان Fmرا
بزنA♭ باران که بی E♭صبرند یاران
نمان D♭خاموش! گریانE♭ شو! Fmبباران
بزن A♭باران بشوی E♭آلودگی را
ز D♭دامان بلندchord EB] روزگاFmران
Fmبزن باران بهاE♭ران فصل خونFm است
Fmبزن باران که E♭صحرا لاله گونFm است
Fmبزن باران کهB♭m دین را دام E♭کردند
شکار خلق و D♭صید خام Fmکردند
Fmبزن باران خدا B♭mبازیچه ایE♭ شد
که با آن کسبD♭ ننگ و نامFm کردند
Fmبزن باران به نام هرچه E♭خوبیست
به زیر آوار گاه پایکوD♭بیست
مزار تشنه جویباران پر از E♭سنگ
Fmبزن باران که E♭وقت لای روFmبیست
Fmبزن باران بهاE♭ران فصل خونFm است
Fmبزن باران که E♭صحرا لاله گونFm است

 

آموزش گیتار آهنگ های حبیب

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید