آکورد به سوی تو از مهران زاهدی

Mehran Zahedi – Be Sooye To Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

به F#mسوی تو به شوقِ F#mmaj7روی تو به طرف کوF#m7ی تو

سپیده دمB آیم مگر تو راBm جویمG بگو کجاF#mیی

نشاBنِ تو گه از زمین گاهی ز آسمان BmجویمF#m

ببین چه بیB پروا رهِ تو می Dپویم Emبگو کجاF#mیی

F#mـــــEmـــــDـــــBـــــF#mـــــBmـــــB

 

F#mکـــــF#mmaj7ـــــــــF#mــــی رود رخِ Bmماهت Gاز نظرF#mم نظرEmم

به غیر ناDمت کیEm نامِ دGگر ببرF#mم

اگر تو راB جویم حدیثِ دلG گویم بگو کجاF#mیی

به دستِ توB دادم دلِ پریـDـیشانم Emدگر چه خواF#mهی

فتاده امB از پا بگو که ازD جانم Emدگر چه خواF#mهی

یک دم Emاز خیالِ من نمیروی ای غزالِ Bmمن

Gدگر چه پرEmسی ز Gحالِ F#mمن

تا Emهستم من اسیرِ کویBm توام به آرزوی F#mتوام

 

اگر تو را جویم …

 

4.6/5 - (12 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید