آکورد بریم آقا از زانکو

Zanco – Berim Agha Guitar chord

ریتم 6/8 شاد

C#mیکی اینجاست که قلبشF#m مال بندسC#m
C#mیه نمه شیطون وF#m غد و یه دندسC#m
F#mیکی اینجاست نمک داره نگاC#mهش من براش Aمیخونم و Dاون میزنه C#mدست
C#mکلی حرف تو سرمه وایستا بگمF#m چندتاشوC#m
C#mبده دستاتو به من که من میخوامD گرماشوC#m
منو از F#mشهر C#mجمعم کن F#mعشوه هات C#mکمن خب
F#mوایسادم C#mتو کوچتون Dدلم میخواد chord C#m]قدم خب
منو از F#mشهر C#mجمعم کن F#mعشوه هات C#mکمن خب
F#mوایسادم C#mتو کوچتون Dدلم میخواد C#mقدم خب
C#mمیشه لطفا یکمF#m راه بری منC#m ببینم
C#mاز گوشه ی موهات بیام F#mیه شاخه گل C#mبچینم
F#mتو دلبری هرچی که هست C#mچندتا اضاDفه داری
Aمیشه انقد دیگه Dسر به سرمC#m نذاری
منو از F#mشهر C#mجمعم کن F#mعشوه هات C#mکمن خب
F#mوایسادم C#mتو کوچتون Dدلم میخواد C#mقدم خب
منو از F#mشهر C#mجمعم کن F#mعشوه هات C#mکمن خب
F#mوایسادم C#mتو کوچتون Dدلم میخواد C#mقدم خب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا