آکورد بماند از امیرعباس گلاب

آکورد گیتار  بماند از امیرعباس گلاب

AmirAbbas Golab – Bemanad Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Am


Amبماند که خواب و خیالِ من Dmآشفته کردی
Gبماند که با جان و روح و E7روانم چه Amکردی
بماند که چشمانِ تو جز من Dmعاشق ندارد
Gبماند که هیچ عاشقی Emحالِ E7منطق Amندارد
Amبماند که Emمیشد کنارم F7بمانی Dmنماندی
Gبماند که Fکاره دلم را به Dmحسرت Amکشاندی
همه دلخوری Gهای ریز و FدرشتمDm ، بماGند
غروری که آن Fرا به پای تو Dmکشتم ، FبماندAm Amبماند که لبخنده تو باDm محبت FغریبهAm است
Gبماند که چشمِ من Cاز خنده E7ات بی نسیبAm است
بماند که گاهی امیدی Fبه این زندDmگی  Gنیست
بماند که لبخند و آرامشم E7دائمی Amنیست
بماند که در Cدوری ات فکره Fراحت DmندارمG بماند که به فاصله Emاز تو E7عادت ندAmارم
مرا در به در به جنون میرFسانیDm بماGند
چه راحت همه مستی امC میپرانی Am  بماند F7

Amبماند که Emمیشد کنارم F7بمانی Dmنماندی
Gبماند که Fکاره دلم را به Dmحسرت Amکشاندی
همه دلخوری Gهای ریز و FدرشتمDm ، بماGند
غروری که آن Fرا به پای تو Dmکشتم ، FبماندAm

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید