آکورد به جون تو از سینا شعبانخانی

Sina Shabankhani – BeJoone To chords

ریتم 2/4

B7ـــــE7ـــــB7ـــــE7

E7من کجای زندگیتم مگه اصلا منو B7میبینی
B7من پر پروازتم تو همش بال منوC#m7 میچینی
A♭mمگه چند دفعه میشه از هم بپاشی و E♭m7دوباره پاشی
F#مگه دل از آهنه هر دفعه هر جوری دلت C#m7خواست باشی
کاشکای یه شبB7 جام باشی
A♭mبه جون تو به جون تو به جون تو تو یه E♭m7عاشق کشی منم دیوونت
F#به جون تو بدون تو بدون تو دلم C#m7حق داره میگیره بهونت
A♭mبه جون تو به جون تو به جون تو تو یه E♭m7عاشق کشی منم دیوونت
F#به جون تو بدون تو بدون تو دلم C#m7حق داره میگیره بهونت

(  C#m7ـــــF#ـــــE♭m7ـــــA♭m  )2
یه تار A♭mموت ازت کم بشه من میمیرماC#m7 زود
نکن دنیامو اینجوری توE♭m7 نابود F#فدای اون دوتا چشمایC#m7 جادوت
بیاE♭m7 زود
A♭mبه جون تو به جون تو به جون تو تو یه E♭m7عاشق کشی منم دیوونت
F#به جون تو بدون تو بدون تو دلم C#m7حق داره میگیره بهونت
A♭mبه جون تو به جون تو به جون تو تو یه E♭m7عاشق کشی منم دیوونت
F#به جون تو بدون تو بدون تو دلم C#m7حق داره میگیره بهونت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا