آکورد بهتر که رفتی از سینا پارسیان

Sina Parsian – Behtar Ke Rafti Guitar Chord

 ریتم 2/4

 


G#ــــBــــF#mــــG#mــــC#m

همونC#m بهتر که رفتی همون بهتر که نیستی

میموG#mندی با منِF#m دیوونه آBخه که چی G#mشه

همونB بهتر نموندی درستG#m فهمیده بودی

تو حقA داشتی یه وقتاG#mیی یه چیزاF#mیی نمیشه

تو باC#m من زندگیتو به آتیش میکشیدی

بایدG#m پر میزدیF#m پرواز Bمیکردی دوG#mباره

دوسِتB دارم هنوزم ولیG#m بهتر که رفتی

از اینA هفت آسمونِ G#mسوت و F#mکور و بی ستاAره  B

(دلمC#m میخواست باشی با من اما منوG#m آزار میداد نگاهت

گذاشتمF#m بی خیالم شی بری تا نیاد غمG#m توی اون چشمای ماG#هت) 2

( G#ــــBــــF#mــــG#mــــC#m )2

گرC#mفتارت شدم اما نذاشتم گرBفتارم بشی گفتم نمونی

دوسِت G#mدارم هنوزم مثل سابق دوسِت F#mدارم ولی شاید ندونی

دوست G#دارم ولی شاید ندونی

 

دلم میخواست باشی با من اما …

G#ــــF#mــــG#mــــBــــC#mــــG#ــــBــــF#mــــG#mــــC#m

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید