آکورد بگیر نگیر از مهدی احمدوند

Mehdi Ahmadvand – Begir Nagir chords

ریتم 4/4

GmــــG#ــــGm

GmــــG#ــــGm

GmــــG#ــــGm

GmــــG#ــــGm

( Gmهی میره بالا G#هی میره بالا
Gmهی میره بالا نبض من هی )4
Gmبلدی بلدی مدل منو Gmمیکنی خودتو تو دل منو
Gmقول که فقط مال توام Gmمیتونی حساب بکنی رو قول منو
G#فقط تو فقط تویی که میتونی Gmیه دله کنی دو دل منو
G#تو فقط تویی که میتونی Gmباحال بکنی بی حال منو
Gmبه تو چشمم خورد تشنم شد رو چشمات قفل چشمم شد
Gmفهمیدم بارونو دوست داری از اون روز بارون عشقم شد
G#دیدمت اول دلو مسلح کردم Gmدیدم و بازم دلو مسلط کردم
G#یکمی رفتارمو مودب کردم Gmبعدشم عمدا بحثو معطل کردم
Fmمن واسه دل بردن از تو یه چند وقت رفتم دوره دیدم
Cmفراموش کردم هرچی یاد گرفتم تا تورو دیدم
Fmمن واسه تو حفظ کردم هزار خط حرف عاشقونه
Cmنمیدونم چرا این روزا هیچی یادم نمیمونه
GmــــCmــــFm GmــــCmــــFm Gmنه کسی مث من نیست و مث تو به پای تو کسی نمیرسه و
Gmمال منی هرکاری کنی بگی بشین بگو خوب خوبه با من حس تو
G#کسی نمیرسه به تو Gmآخر قصه به تو
Fmبستگی داره بگی Cmآره دل من میرسه به تو
Gmحق نداری به من بگی نه …
Gmنه تو مال منی دیگه دنبال کسی نری جات خالی نشه اون بالا روی سری
Gmمنو ببین فقط اینورو اونورو ول کن و دستتو یالا بهم بده سریع
G#چشمای من رو چشم تو قفل میکنه یهو انگار اتصالی داره
Gmچشمای تو هم عین من قفل میکنه زل میزنه وای چه حالی داره
G#خب اینجوری که بوش میاد عاشقم شدی توام بگی نگی آره
Gmچشم تو گرفته منو چشمای تو عین منه بگیر نگیر داره
Fmمن واسه دل بردن از تو یه چند وقت رفتم دوره دیدم
Cmفراموش کردم هرچی یاد گرفتم تا تورو دیدم
Fmمن واسه تو حفظ کردم هزار خط حرف عاشقونه
Cmنمیدونم چرا این روزا هیچی یادم نمیمونه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا