آکورد به دیدارم بیا از معین

Moein – Be DidaramBia chords

ریتم 6/8 شاد

B♭به دیدارم بیا ماه در اومد چراغ روشن راه در اومد
B♭اگه شب شده مهتاب توی راهه نشون ما دو تا فانوس راهه
Bبذار بخنده چشمات به نگاA♭mهم کتاب عاشقیB♭ تویB نگاB♭ه
B♭عزیز من چشم انتظاBرم نذار A♭mبیا و زندگی رو با B♭خود بیار
E♭mبا تو نفس کشیدن وB دوستC# دارم همیشه با تو بودن وB دوست داC#رم
Bبیا که بسته پر C#پرواز من Bدوباره پر کشیدن و B♭دوست دارم
E♭mبسه دیگه مردم از اینB بی C#کسی این همه تنهایی و C#دلواBپسی
Bدل واسه دیدار تو پر C#میزنه کاش که Bبدونی که ندارB♭م کسی
B♭به دیدارم بیا ماه در اومد چراغ روشن راه در اومد
B♭اگه شب شده مهتاب توی راهه نشون ما دو تا فانوس راهه
Bبذار بخنده چشمات به نگاA♭mهم کتاب عاشقیB♭ تویB نگاB♭ه
B♭عزیز من چشم انتظاBرم نذار A♭mبیا و زندگی رو با B♭خود بیار

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید