آکورد به دریا نریم از علیرضا طلیسچی

Alireza Talischi – Be Darya Narim Guitar Chord

 ریتم 4/4


C#mموندگارت میکنه اون مهربونیا بی F#mمنت همش پیش دلم
G#من چیکار دارم گذشتمون چیه تو با منی C#mپس عاشقت میشه دلم
C#mاز الان دارم به این فکر میکنم که با تو دوF#mتایی توی یه خونم
G#حال خوبی که کنارت دارمو با چی عوض C#mکنم مگه دیوونم
بیا Aپر کن منو حافظمو G#mبا خاطرات Aاز خواب بلند شم صبح هر G#mروز با صدات
Aهر جا که میشینی بگیG#m که با منی Aقربون خط گوشه ی G#mخنده هات
یکم C#mراه نریم یه درAیا نریم یه ساF#mحل نریم دوتایی عشقمG#m Aیه آBتیش خوب با Eکبریت و چوب میامA دنبالتG#m کجایی عشقمC#m یکم C#mراه نریم یه درAیا نریم یه ساF#mحل نریم دوتایی عشقمG#m Aیه آBتیش خوب با Eکبریت و چوب میامA دنبالتG#m کجایی عشقمC#m F#mـــــC#ـــــAـــــBـــــC#m C#mـــــF#mـــــG#mـــــAـــــB تو چشماC#mت چی منو F#mدیوونه میکرC#mد که هستیB خوبمو Aنیستی کلافهG#m تو تو Eقلبم مث Aفرشته بوG#mدی مگه Aقهر تورمG#m دیدم من F#mآخه
ببینC#m دلگرم دلگرF#mمم چون حتیC#m منو Bتنها نمیذAاره خیاG#mلت
چه ترBکیبی بهشE فکر یه لحظه G#mمن و Aبوی نم و G#mساحل کناF#mرت
یکم C#mراه نریم یه درAیا نریم یه ساF#mحل نریم دوتایی عشقمG#m Aیه آBتیش خوب با Eکبریت و چوب میامA دنبالتG#m کجایی عشقمC#m یکم C#mراه نریم یه درAیا نریم یه ساF#mحل نریم دوتایی عشقمG#m Aیه آBتیش خوب با Eکبریت و چوب میامA دنبالتG#m کجایی عشقمC#m
4.9/5 - (19 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا