آکورد بارون عشق از سامان جلیلی

D#m7بارون عشق از آسمون چشماتF# میباره Eمیباره C#mخزون فصلام پیش توF# بهاره Eبهاره D#m7بهاره D#m7سبد سبد گل میچینمG#m با خندتF# ستاره Eستاره C#mاین قلب عاشق که زدن F#نداره Eنداره D#mنداره D#mدیوونگی Eهاتو خودم D#mاز برم ناز و اداEهاتو به جونD#m میخرم D#mمن که دیگه Eگذشته آب D#mاز سرم من که دیگهE گذشته آب D#mاز سرم طرف منE باش غیر تو D#m7من بدم Eبا همه صفرم سر توD#m من صدم F#قید یه Eدنیارو واستD#m7 من زدم F#قید یه Eدنیارو واستD#m7 من زدم D#m7یه امشبو E7مهمون قلبD#m7 من باش زندگیم E7همین یه D#m7عشقو کم داشت هیشکی E7نمیرسه به گردD#m7 پاهاش هیشکی E7نمیرسه به گردD#m7 پاهاش D#m7بارون عشق از آسمون چشماتF# میباره Eمیباره C#mخزون فصلام پیش توF# بهاره Eبهاره D#m7بهاره D#m7سبد سبد گل میچینمG#m با خندتF# ستاره Eستاره C#mاین قلب عاشق که زدن F#نداره Eنداره D#mنداره

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید