آکورد برگرد از سیروان خسروی

Sirvan Khosravi – Bargard Guitar Chord

ریتم 2/4

 

EـــــAmـــــFـــــGـــــAm

امشبمAm نیستی میرم تو خیاGبون

شاید بشم Fآروم یه کم زیر باAmرون E

امشبم نیستی Amداغون داGغونم

آهنگموFنو تنهایی میخوAmنم  E

دیگه Dmاینجا نیستی همه جا Fتاریکه

بی تو Amبغض توی چشمامه و Gگریه نزدیکه

دیگه اDmینجا نیستی شهرمون Fبی روحه

بی تو Amغصه و غم ، تو قلبم Gقد یه کوهه

برAmگردG … بی تو نمیشه اینجا سرF کردEm

خاطراEتت حالمو بدتر Amکرد G

دارم میمیرم بی تو برFگرد … برEmگرد E EـــــAmـــــFـــــGـــــAm 2

امشبم نیستیAm بازم غرق خیاGلم

که کنارم Fهستی که نشکسته باAmلم E

امشبم نیستی Amسر بذارم رو شوGنه ت

دلم هواتو کرFده برگرد به خوAmنه ت E

 

دیگه اینجا نیستی …

EـــــAmـــــFـــــGـــــAm 2

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید