آکورد برای از شروین حاجی پور

Shervin HajiPour – Baraye Guitar chord 

 ریتم 4/4

C#mبرای توی کوچه رقصیدن برای G#mترسیدن به وقت بوسیدن
برایB خواهرم خواهرت خواهرامون برایF#m تغییر مغزها که پوسیدن
برایC#m شرمندگی برای بی پولی برایG#m حسرت یک زندگی معمولی
برایB کودک زباله گرد و آرزوهاش برایF#m این اقتصاد دستوری
برایC#m این هوای آلوده برایG#m ولیعصر و درختای فرسوده
برای Bپیروز و احتمال انقراضش برایF#m سگ های بی گناه ممنوعه
برایC#m گریه های بی وقفه برای G#mتصویر تکرار این لحظه
برایB چهره ای که میخنده برای F#mدانش آموزا برای آینده
برای C#mاین بهشت اجباری برایG#m نخبه های زندانی
برایB کودکان افغانی برای اینA همه برای غیر تکراری
برای C#mاین همه شعارهای تو خالی برای G#mآوار خونه های پوشالی
برایB این همه احساس آرامش برایF#m خورشید پس از شبای طولانی
برایC#m قرصای اعصاب و بی خوابی برایG#m مرد میهن آبادی
برای Bدختری که آرزو داشت پسر بود
برایF#m زن G#mزندگی C#mآزادیـG#mـــــB برای C#mآزادیـG#mـــــB برای C#mآزادیـG#mـــــB برای آزادیـG#mـــــB برای آزادیـG#mـــــB

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا