آکورد بدرقه از ابی

Ebi – Badraghe Guitar chord 

 ریتم 6/8 سنگین

نت و تبلچر های ابی

Amرفتنت مثل یه Gحادثه برام موندنیه … Fحالا آواز سفر Gکردن تو خوندنیه

Amلحظه ها ، ثانیه ها Gطاقت موندن ندارن … Fمی سوزونن اما خوب Gفکر سوزوندن ندارنAm

Fیه روزیE لحظه هامون Fرنگ بنفشهE ها بودن … Fتو هوایE خونمونF عطر آلالهE ها بودن

Bmتن من جسم تو Aیکی نبودن اما یه جون Bm… زیر آفتابی جدا اماA یکی سایه هامونBm

Bmحالا اون Gاسب بزرگA آهنی منتظره Bm… تا تمامیG وجود Aمنو همراش ببره  Bm—–F—–E

Amمیبره هر چی رو که Am7بود و نبود … Dمن میشم Dmشناور B♭مسیر رودAm

Amبدرقه کلام تلخهAm7 رفتنه … Dواسه من Dmتجربه ی B♭گذشتنهAm

4.9/5 - (17 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید