آکورد بدو بدتر از سینا پارسیان

Sina Parsian – Bado Badtar chords

ریتم 2/4

C#mور میکنم Aدروغای F#mهمیشگیG#mتو چون C#mزندگی زندAگی برام F#mنمیشه بی G#mتو
مجبوBرم ازت G#mهیچی به دل F#mنگیرم آره Bهمه چیم این روزا به تو G#mبستگی داره
مجبوC#mرم ازت دل بکنم دووم بیارم چون Bبدتره هرچقدر بخوام G#mبه روم بیارم
مجبوBرم عزیزم توام انگار میدونی که Aمنو به خودت همیشه بدF#mهکار میدونی مجبوG#mرم
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم
C#mبا هرکی دوست داشتی پریدی ولی اوج عشقمو Bندیدی مشکلم با تو همیشهG#m اینه تو حریص عشقای F#mجدیدی
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم
C#mبین بد و بدتر G#mمعلومه که تو Bصد در صد بهتری از Aبد بودنات F#mبگذریم G#mبگذریم
آبرومو C#mبردی چند وقته برام G#mمردی ولی Bنگفته بوAدم که تو تو F#mفکر نری G#mبگذریم

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید