آکورد بعد از رفتن از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani – Bad Az Raftan Chord

ریتم 4/4

F#mاین خونه زندون منه این زندگی رویام نیست
Gاینی که Emمیمیره برامA اونی که من F#mمیخوام نیست
F#mدل خوش به برگشتم نباش پشتم به جز دیوار نیست
Gاین جور Emرفتن ها یعنیA برگشتنی F#mدر کار نیست
Bmرفتن من یه Aتقاصه من Gگناه هردF#mومونم
Bmمن واسه به چی Aرسیدن بعد Gتو اینجا F#mبمونم
Emنمیخوام اینجاF#m بمونم
F#mمن بمونم تو F#هوایی که تو Bmهستی
که یه Gروزی کیو جای توF#m بیارم
F#mمگه میشه به کسیF# غیر تو Bmفکر کرد
وقتیG هرجایی ازت Emخاطره دارF#mم
Bmرفتن من یه Aتقاصه من Gگناه هردF#mومونم
Bmمن واسه به چی Aرسیدن بعد Gتو اینجا F#mبمونم
Bmرفتن من یه Aتقاصه من Gگناه هردF#mومونم
Bmمن واسه به چی Aرسیدن بعد Gتو اینجا F#mبمونم
Emنمیخوام اینجاF#m بمونم

 

نت و تبلچر کجا باید برم از روزبه بمانی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا