آکورد عطر بودار از ماهان بهرام خان

Mahan BahramKhan – AtreBoodar chords

ریتم 4/4

Bبهم آمارت رسید با یکی C#دیدن تورو
من Bبستم چمدوناتو بستم چشمامو ازC# اینجا برو
فکر کن یکی تو Bاتاق هر شب تا صبح C#بیدار بود
عطرای تازه Bمیزدی این آخریاشم یکمی بودار بود
C#فکر کن یکی خوابت که Bبرد گوشیو از دستتC# کشید
Bقربون صدقه هاتو خورد و کپ کرد و عکساتو C#ندید
شاید دل دیدن Bنداشت شاید نخواست باور C#کنه
چی میتونه حال Bمنو از این که هست باز بدتر C#کنه
لعنتی Bدیدم چجوری تو پشت گوشی ضعف C#کردی واسه اون
من Bخودم دیدم خودم چیکار دارم به C#دیگرون
Bمن یه جنون آنی C#من شبای طولانی Bمن یه ابر بارونی
من آره C#خود پشیمونی …
Bمن یه جنون آنی C#من شبای طولانی Bمن یه ابر بارونی
من آره C#خود پشیمونی …
Bمن زندگیم زندگیم از دست رفت راحت C#آروم نمیشم حتی یه ساعت
Bجوری زدی که دیگه از دردش C#به هیشکی نشه اطمینان کردش
لعنتی Bدیدم چجوری تو پشت گوشی ضعفC# کردی واسه اون
من Bخودم دیدم خودم چیکار دارم به C#دیگرون
Bمن یه جنون آنی C#من شبای طولانی Bمن یه ابر بارونی
من آره C#خود پشیمونی …
Bمن یه جنون آنی C#من شبای طولانی Bمن یه ابر بارونی
من آره C#خود پشیمونی …..

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا