آکورد آتیش بازی از شادمهر عقیلی

Shadmehr – Atish Bazi Guitar Chord 

 ریتم 4/4

تبلچر آتیش بازی

Gmميون آتيش بازي E♭چشماي تو Fقدم Gmزدم

Cmشايد كه باGmورت بشه A♭معني عشق و بلGmدم- GmD7Gm

Gmنگاه تب دارمو تو E♭چشمهاي تو Fجا ميذاGmرم

Cmبه خاطر Gmديدن تو A♭پنجره رو وا ميذاGmرم B♭FGm

B♭يه معني Cmتازه Gmميدي ، B♭به شعر دل CmسپردGmگي

D7با تو چه سبز و روشGmنم A♭بي تو محال زندGmگي

 

 

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا