آکورد آتشکده از مهدی یراحی و آروین صاحب

Mehdi Yarrahi & Arvin Saheb – AtashKadeh Guitar Chord

 ریتم 4/4


B♭ـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm CmـــــFmـــــGmـــــA♭ـــــFm FmـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm CmـــــFmـــــGmـــــA♭ـــــB♭ Cmمن سوختمGm اما دروCmنم یک لحظه B♭خاموA♭شت Gmنکردم

یک عمر مرA♭دم Gmهر دقیقهFm از بسE♭ فراموشت Gmنکردم

Gmاین سوA♭ختنهای همـGmـیشه Cmاز من یهB♭ مردِ دیگه Cmای ساخت

E♭از بس نگاهم هرB♭ طرف رفت Gmچیزی منوFm یاد Cmتو انداخت

Cmمن بوB♭دمو A♭آتیشِ Gmهر روز Fmمن A♭بودمو G♭این Fmوسعتِ Cmدرد

Cmهر روزِ B♭من A♭این GmسوختنFm بود B♭این شعله هاA♭ آتشکدCmم کرد

A♭ـــــFm6ـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm A♭ـــــB♭ـــــCmـــــCmـــــG CmـــــGmـــــB♭ـــــFmـــــC Cmعشقِ توB♭ آتیـA♭ـشه Cmعزیزم رو زخمِB♭ من A♭مرهم Gmنمیشه

من هر چیFm از تو دور A♭میشم B♭این عشقGm در من کم Fmنمیشه

 

من بودمو آتیشِ هر روز …

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا