آکورد عصای موسی از سینا پارسیان

Sina Parsian – Asaye Musa chords

ریتم 4/4

درون من Gقبریست که تخت خواF#mب من است من را به جاEmی به خاک به خواب Bmبسپارید
تمام ماGلم را به نیل F#mمیبخشم عصای موEmسی را به آب Bmبسپارید
مرا رفیقاGنم به سخره میF#mگیرند بریده دستمEm را قلاف شمشیرBmم
زمین اگر Gگرد است چرا نمی F#mبینم جهان اگر Emفانیست چرا نمیBmمیرم
Bmبه مرگ میخواهم اگر چه یکF#m ساعت دوباره طاEmیفه ام در آشتی Aباشند
شناورم F#mبر نیل وB7 آب Emگور من است و ماهیان Dبر من Emگلاب میپاBmشند
Bmبه طعنه میگویم که خوب و خرF#mسندم زبان طعنهEmی من همیشه کوAتاه است
کسی چه میF#mداند B7کسی چه میEmفهمد که یوسفیD یک عمر Emدرون این Bmچاه است
درون من Gقبریست که تخت خواF#mب من است من را به جاEmی به خاک به خواب Bmبسپارید
تمام ماGلم را به نیل F#mمیبخشم عصای موEmسی را به آب Bmبسپارید

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید