آکورد اصلا مگه فرقی داره از امین قباد

آکورد گیتار اصلا مگه فرقی داره از امین قباد

Amin Ghobad – Aslan Mage Farghi Dare Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bm

 


Bm

خودم میدBmونم عادته اگه هنوز پیشِ منی

اگه هنوز F#mکنارمی با اینکه فکرِ رفتنی

خودم میدوGنم عادته اگه دلت بی طاقته

دیگه رسیدF#mیم آخراش باید تمومF# شه رابطه

اصلا مگهBm فرقی داره بودنِ من F#mکنارِ تو

اصلا مگهA فرقی داره اصرارِ من Emکه هی نرو

اصلا مگه Bmتوی دلت جایی واسه F#mمن داری

خسته ام از این Aدوست داشتنِ بی منطقِ Gتکراری

GــــــAـــــF#mـــــBmـــــEmـــــAــــــF#mـــــBm Bmاین همه اصرارِ من بی فایده ست Emمیدونم

Aتو اگه دلت نخواد میرF#mم با تو نمیمونم

Emتو که حرفای منو Gنمیشنوی بی رحمی

Aهر کاری هم کنم F#sus4حالِ منو نمیفهمیF#

 

اصلا مگه فرقی داره بودنِ من کنارِ تو …

GــــــAـــــF#mـــــBmـــــEmـــــAــــــF#mـــــBm

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا