آکورد آشیونه از هایده

Haydeh – Ashioneh Chord

ریتم 4/4

E♭هنوز روی Cmدرختا فقطE♭ جای کلاغهCm
D♭گلا پرپرن ای Cmوای یه D♭دیوونه تو Cmباغه
E♭دلم یک گل Cmآتیش تنمE♭ کوره داغهCm
D♭ولی تو همه Cmدنیا دریغ D♭از یک چراغهCm
E♭از اون گوشه Cmدنیا به اینE♭ گوشه Cmرسیدم
نگینD♭ دنیا Cmقشنگه D♭قشنگی شو Cmندیدم
هنوزE♭ غم تو وجوCmدم عذابE♭ سینه سوزهCm
نگین D♭گریه رو بس Cmکن نگین D♭دنیا دو Cmروزه
کدومCm ناله شبB♭m گیر کدوم Fmورد شبونهCm
کدوم طلسم و B♭mجادو دعاFmی عاشقونهCm
از اینE♭ گوشه Cmدنیا به E♭اون گوشهCm دنیا
منوD♭ به آشیونهCm به D♭یارم میرCmسونه
Cmکدوم جاده کدوم B♭mراه کدومFm اشک و کدومCm آه
Cmکدوم ابرو کدومB♭m اوج کدومFm موج و کدوم Cmماه
از اینE♭ گوشه Cmدنیا به E♭اون گوشهCm دنیا
منوD♭ به آشیونهCm به D♭یارم میرCmسونه
هنوز E♭قافله Fعشق به FmمنزلB♭m7 نرسیدهCm
E♭غریقیم و صداFمون بهFm ساحلB♭m7 نرسیدهCm
هنوز E♭اشک تو FچشمامFm نگامB♭m7 خیره بهCm راهه
نه آE♭فتاب و نه F7مهتاب Fmچقدر B♭mدنیا سیاCmهه
Cmکدوم جاده کدوم B♭mراه کدومFm اشک و کدومCm آه
Cmکدوم ابرو کدومB♭m اوج کدومFm موج و کدوم Cmماه
از اینE♭ گوشه Cmدنیا به E♭اون گوشهCm دنیا
منوD♭ به آشیونهCm به D♭یارم میرCmسونه

نت و تبلچر های هایده

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید