آکورد عاشقی ممنوع از رضا بهرام

Reza Bahram – Asheghi mamnoo Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

 

A#mـــــD#mـــــA#mـــــD#m

 

D#mـــــA#mـــــBـــــC#

 

D#mوقتی از این A#mدنیا پری Bغم میشینه توی چشات

D#mعاشقِ عاA#mشقی میشی Bحتی اگه دلت نخواد

D#mنه با آن دل بردن A#mنه به این دل کندن Bجان به جانم کردی A#mعشق

C#کاش دلم راضی بود Bکاش نمیرفتی زود F#غصه دارم G#mکردی A#mعشق

D#mدگر بعدِ تو عاشقی ممنوع ،A#m زندگی ممنوع

دیوBانگی D#ممنوع G#mاست

C#دگر بعدِ تو حالِ خوش ممنوع ، Bفالِ خوش ممنوع

دلداF#دگی G#mممنوع D#mاست

دگرC# بعدِ تو Bعاشقی ممنوع ، A#mزندگی ممنوع

دیوBانگی D#ممنوع G#mاست

C#دگر بعدِ تو حالِ خوش ممنوع ، Bفالِ خوش ممنوع

دلدF#ادگی G#mممنوع D#mاست

BـــــA#mـــــD#mـــــC#

 

BـــــC#ـــــG#mـــــD#

 

D#mـــــG#mـــــF#

 

D#mعشق اگرA#m بود چه کمG#m بود D#mرفتنیA#m میرودG#m زود

D#mمن پر از خاطرم A#mمانده ام با خودم Bچشمِ تو باوA#mرم بود

D#mگفتم اینA#m جان و این G#mمن D#mگفتی شد A#mوقتِ G#mرفتن

D#mبد شدی با دلم A#mغرقِ این فاصلهB م خسته از دل A#mشکستن

 

دگر بعدِ تو عاشقی ممنوع ، زندگی ممنوع …

5/5 - (9 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید