آکورد ارتش سری از علیرضا طلیسچی

Alireza Talischi – Arteshe Seri chords

ریتم 4/4

C#mاین طرفدار دیوونه ات که میتونی روش حسابB کنی منم
من هموG#mنیم که تو شادیات که نه
رفیقA تو غمم منم من تورو G#mنمیشکنمC#m خوشم C#mمیاد میدونی جونمو پات G#mمیدادم
بین تو وB غرورم تورو نجات C#mمیدادم
C#mآهای تو که مث من Aچشمای ابرG#mی داری
راز منو Bتو قلبت یکم نگه C#mمیداری
یکمA نگه G#mمیداری
C#mفدا شدن به خاطر Aتو که خود قلب منی
C#mتو که به خاطر من از تموم F#mدنیا G#mمیکنی
C#mفدا شدن نیست که دیگه G#mچشم ببندی روی من
C#mخوبی هنوز تو حافظم برای Bحال خوب تو
هر کاریG#m بر میاد ازم
F#mهرکاری بر میاد ازم G#mبه خاطرت
Aمیکشی آخرم منوF#m تو با G#mدلت
خوشم C#mمیاد میدونی جونمو پات G#mمیدادم
بین تو وB غرورم تورو نجات C#mمیدادم
C#mآهای تو که مث من Aچشمای ابرG#mی داری
راز منو Bتو قلبت یکم نگه C#mمیداری
یکمA نگه G#mمیداری

5/5 - (16 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید