آکورد چقدر عوض شدی از امین رستمی

Amin Rostami – Cheghadr Avaz Shodi Guitar Chord

ریتم 4/4

2(  D#ـــــG#sus4ـــــC#mـــــEـــــBـــــF#ـــــC#mـــــG#m  )

G#mنگاهِ من F#هیچیو Eیادت نمیاره

C#mدوسم داری D#اما غرورتG#m نمیذاره

G#mنمیدونی F#منم Eهمون حسو دارم

C#mبدم بشیD# محاله Eتنهات بذارم

تو روG#m دوسِت دارم مثه C#mگذشته ها

چقد Fعوض شدیB یدفعه بی هواD#

چقد G#mعوض شدی غریبهC#m ای باهام

همه F#رو خسته کرEdimد صدای G#mگریه هام

G#mدنیا بدونِ عشق C#mواسه دلِ عاشقم زندونه

F#حالمو D#اونی که تنها G#mشده خیلی خوب میدونه

F#  چشــEــمات کجا زل زدهC#m که غمِ چشمامو نمیخونه

F#روزام دD#اره میگذرهE فرصتِ عاشقی نمیمونه

D#ـــــG#sus4ـــــC#mـــــEـــــBـــــF#ـــــC#mـــــG#m

G#mدستات چجوری منو تنها میذارهC#m

اینجا یF#کی از تهِ دل دوسِتB داره  D#

هستیوG#m نیستیو همین شدهC#m عذاب

چشایF# خیس گریهEdim نکن دیگهG#m بخواب

 

تو رو دوسِت دارم …

D#ـــــG#sus4ـــــC#mـــــEـــــBـــــF#ـــــC#mـــــG#m

4.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید