آکورد آلزایمر از شهاب مظفری

ریتم 4/4

Bmیه روزی من یه جایی اشتباه کردم که F#mراه دوستیمو با تو به راه کردم
Gجوون بودم و بی تجربه و خام Bmخطا کردم خطا کردم خطا کردم
Bmتو حرفات مثل کوه پشت من بودی تو از F#mرفتار من سادگیمو خوندی
گرفتی Gنقطه ضعفمو توی دستت منو Bmکوبوندی سوزوندی و رنجوندی
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …
Bmقسم خوردم که میمونم به یادت قسم F#mخوردم شبا میام تو خوابت
تو که Gمیدونستی دیوونه میشم یکیBm بیاد بخوابه شب کنارت
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا