آکورد آلزایمر از شهاب مظفری

ریتم 4/4

Bmیه روزی من یه جایی اشتباه کردم که F#mراه دوستیمو با تو به راه کردم
Gجوون بودم و بی تجربه و خام Bmخطا کردم خطا کردم خطا کردم
Bmتو حرفات مثل کوه پشت من بودی تو از F#mرفتار من سادگیمو خوندی
گرفتی Gنقطه ضعفمو توی دستت منو Bmکوبوندی سوزوندی و رنجوندی
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …
Bmقسم خوردم که میمونم به یادت قسم F#mخوردم شبا میام تو خوابت
تو که Gمیدونستی دیوونه میشم یکیBm بیاد بخوابه شب کنارت
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …
Bmچطور دلت اومد بهم بگوF#m چطور جلو Aچشم پاشی بگیری Gدستشو
بگو Bmبهم چطور دلت اومد F#mبهش بگیEm7 عشق بگه D7عشق …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید