آکورد الماس از ناصر زینعلی

Naser Zeinali – Almas Chord

ریتم 2/4

Bmمن اگه خوردم زمین تو منو جمع کن Aمثل بچه ها منو نوازشم کن
Gسر به رو شونه هام نفس بزن که Aبه صدای قلب تو بد عادتم چون
Bmواسه تو دریا شدم که ساحلم شیA واسه تو شمع شدم پروانه ام شی
Gخودمو به هر دری واست زدم تا Aقلبتو نشونه رفتم مال من شی
( Bmتو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام یا بهم Aبگو کجایی راهو چشم بسته بیام
نه Gنمیذارم کسی دیگه ازم دورت کنه پاش Aبیوفته سر عشق تو از اون دیوونه ام )2
Bmوای چه حالی داریم امشب بیا باز تو دل شب بزنیمA بیرون
Aخیره به چشای هم شیم صدای قلبامون باهم بشهG میزون
Bmمثل الماسه دوتا چشات ندیدم هیچ موقع نگات جاییA پرت شه
Aهر کسی بد تورو بخواد نمیخوام از جلو چشای منG رد شه
( Bmتو همش برو بیا قدم بزن جلو چشام یا بهم Aبگو کجایی راهو چشم بسته بیام
نه Gنمیذارم کسی دیگه ازم دورت کنه پاش Aبیوفته سر عشق تو از اون دیوونه ام )2

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا