آکورد علامت سوال از شادمهر عقیلی

Shadmehr – Alamat Soal Chord

ریتم 6/8 سنگین

نت و تبلچر علامت سوال

G#mیه پنجره با یه قفسF# یه حنجره Bبی هم نفسE سهم من از F#بودن توB یه خاطرس EهمینF# و G#mبس
G#mتو این مثلث غریبF# ستاره ها Bرو خط زدمE دارم به آخرF# میرسم از اونور G#mشبF# اومدG#mم
G#mیه شب که مثل مرثیه F#خیمه زده Bرو باورمE میخوام تو این سکوتF# تلخ صداتو از یاد Bببرم….F#———G#m
G#mبذار که کوله بارموF# رو شونه ی Bشب بذارمE باید که از اینجا برمF# فرصت موندن BندارمF#————–G#m
F#داغ ترانه تو G#mنگامD#m شوق رسیدEن G#mتو تنم F#تو حجم سرد این G#mقفسD#m منتظرE پرG#m زدنم
G#mمن از تبار غربتمF# از آرزوBهای محالE قصه ی ما F#تموم شدهB با یه علاEمت G#mسوال
G#mبذار که کوله بارموF# رو شونه ی شب BبذارمE باید که از اینجا برمF# فرصت موندن Bندارم F#———-D#m———-G#m

 

نت و تبلچر های شادمهر عقیلی
نت و تبلچر یخ زدم از شادمهر عقیلی
نت و تبلچر عوض نمیشی از شادمهر عقیلی
نت و تبلچر یاس کبود از شادمهر عقیلی
نت و تبلچر هزارو یک شب از شادمهر عقیلی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا