آکورد علاج از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani – Alaaj Chord

ریتم 4/4

Bmمحاله بعد از تو یه شب دووم بیاAرم نباشی از F#mحال خودم خبر نداEmرم
نبینم اون Gروزو که رفتیA از GکناBmرم
سکوت توG بغض منو شنیدنیF#m کرد نگاه Aتو حال منو BخریدنیEm کرد
منو رها Gنکن که میAمیرم Emاز این Bmدرد
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm
یه جورBm زیبایی عجیبیF#m شبیه زیباAیی دریاBm
که میشه هرD روز واسه تو Emمرد و نفهمیدBm یه جایی ازBm خاطره هامیFm که هم علاجA منی هم Emدرد
که میشه Dدائم از تو زخمEm خورد و نفهمیدF#m
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm
تو Bmحق گریه های منی Gبغض تو صدای منی نباEmشی تو بهشت تو قفسمF#m
تو Aآرزوی آخرمی محاDله من یهG لحظه بگذرمF#m از تو نفسمBm

 

نت و تبلچر کجا باید برم از روزبه بمانی

4.7/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا