آکورد آدم سابق از رضا بهرام

Reza Bahram – Adame Sabegh Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Dm

 


Dmآخر یک نفر خسته وE♭ تنها ماند Dmآخر بغض من پیش دلت E♭جا ماند
Dmبی تو آدم سابق Gmنشدم من دگر عاشق نشدFم برE♭دی هوای مرDmا
Dmحیف که ماجرای هم نشدGmیم ما برای هم نشدFیم برE♭دی تو جان Dmمرا
پر پر کرGmدم گل باغ غرورم را تا در دE♭ستان تو باشد دل Dmتنها
Fچنان کشتی دل غرق نگاهت شد که رفت ازE♭ یاد من غمهای این دDmنیا
پر پر کرGmدم گل باغ غرورم را تا در دE♭ستان تو باشد دل Dmتنها
Fچنان کشتی دل غرق نگاهت شد که رفت ازE♭ یاد من غمهای این دDmنیا
Dmبه تقاص کدام کار E♭من شده است غم تو یار Fمن چه خزانE♭ بدیست بهارDm من
Fنکند ببری از یاE♭دم چه کنم ندهی بر باFدم دل تو نرE♭سید به فریاDmدم
پر پر کرGmدم گل باغ غرورم را تا در دE♭ستان تو باشد دل Dmتنها
Fچنان کشتی دل غرق نگاهت شد که رفت ازE♭ یاد من غمهای این دDmنیا

 

نت و تبلچر های رضا بهرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا