آکورد آدم سابق از رضا بهرام

Reza Bahram – Adame Sabegh Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Dm

 


Dmآخر یک نفر خسته وE♭ تنها ماند Dmآخر بغض من پیش دلت E♭جا ماند
Dmبی تو آدم سابق Gmنشدم من دگر عاشق نشدFم برE♭دی هوای مرDmا
Dmحیف که ماجرای هم نشدGmیم ما برای هم نشدFیم برE♭دی تو جان Dmمرا
پر پر کرGmدم گل باغ غرورم را تا در دE♭ستان تو باشد دل Dmتنها
Fچنان کشتی دل غرق نگاهت شد که رفت ازE♭ یاد من غمهای این دDmنیا
پر پر کرGmدم گل باغ غرورم را تا در دE♭ستان تو باشد دل Dmتنها
Fچنان کشتی دل غرق نگاهت شد که رفت ازE♭ یاد من غمهای این دDmنیا
Dmبه تقاص کدام کار E♭من شده است غم تو یار Fمن چه خزانE♭ بدیست بهارDm من
Fنکند ببری از یاE♭دم چه کنم ندهی بر باFدم دل تو نرE♭سید به فریاDmدم
پر پر کرGmدم گل باغ غرورم را تا در دE♭ستان تو باشد دل Dmتنها
Fچنان کشتی دل غرق نگاهت شد که رفت ازE♭ یاد من غمهای این دDmنیا

 

نت و تبلچر های رضا بهرام

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید