آکورد دختر دلخسته شهر از کورش یغمایی

Kourosh Yaghmaei – Dokhtar chords

ریتم 2/4

Aهر روزی وقتی که خورB♭شید توی Gmبسترش میA میره
Aوقتی که غروب B♭دلگیر بیGm فروغ و سر به Aزیره
Aوقتی که تموم اینB♭ شهر سر تاGm پا شادی و Aشورند
Aوقتی که با خنده B♭هاشون از غم Gmغروب به Aدورند
Aدختر B♭دل خسته‌ شب لب Gmپنجره Aمیشینه
همدم B♭تنهایی خود مرگ Gmخورشید رو Aمیبینه
Aمن دلم Dmمیگیره Cدختر وقتی تو تنها B♭میشینی
B♭با نگاه پاک و Cخستت مرگ خورشید و Dmمیبینی
Dmتو چشمای پر Cامیدت غم تلخB♭ انتظاره
دل سنگت تویC سینه آخه تا کی بی Dmقراره
Gmعشق نفرینی قلبت تو رو از خودت Dmمیگیره
بسه دخترA انتظارت ممکنه دلت Dmبمیره
Aهر روزی وقتی که خورB♭شید توی Gmبسترش میA میره
Aوقتی که غروب B♭دلگیر بیGm فروغ و سر به Aزیره
Aوقتی که تموم اینB♭ شهر سر تاGm پا شادی و Aشورند
Aوقتی که با خنده B♭هاشون از غم Gmغروب به Aدورند
Aدختر B♭دل خسته‌ شب لب Gmپنجره Aمیشینه
همدم B♭تنهایی خود مرگ Gmخورشید رو Aمیبینه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید