آکورد شب عشق از بهنام بانی

Behnam Bani – Shabe Eshgh chords

ریتم 6/8 شاد

C#mمن زدم دلمو به درBیا تو هم دل منو درAیاب
شبیA که توC# بخندی شب F#mعشقه
نمیرBسه به تو زوAرم که با همه ی غروG#mرم
بد E7افتاده به F#mجونم تب C#mعشقت
Aچقد خوبه تورو داBرم فقط گیر یه اشاAرم
نگاش از تو و دلC# دادنش ازF#m من
ببین Bواسه تو میمیرAم من آروم G#mنمیگرم
تا ثاEبت نکنم F#mعاشقتC#m هستم
C#mجون من جون تو Bآخ به قرC#mبون تو
Bوای چقدر C#7خوبه تو F#mاومدی توC#m دنیام
وای F#mاومدی توC#m دنیام
Bاومدم Aبا دلم G#mبه دلت Aپا بدم
Bهمه C#7دنیا برن F#mبا تو خوبه C#mتنهام
وای F#mاومدی توC#m دنیام
C#mبیا عشقم بریم لب Bدریا
که واسه من Aحتی بی نظیر G#m7حرفش
چقدر Bامشب دوتایی تو Aبارون
میچسبه G#m7حرفامون آخه F#mبه این میگنC#m عشق
دلمA7 هر بار ازت یه چیG#m میخواد
با چشمام از F#mچشمات قوC#7لشو F#m7میگیرم
بدوBن تو نمیشه باورA کن
فقط تو لبG#m تر تا F#mبرات C#mبمیرم
C#mجون من جون تو Bآخ به قرC#mبون تو
Bوای چقدر C#7خوبه تو F#mاومدی توC#m دنیام
وای F#mاومدی توC#m دنیام
Bاومدم Aبا دلم G#mبه دلت Aپا بدم
Bهمه C#7دنیا برن F#mبا تو خوبه C#mتنهام
وای F#mاومدی توC#m دنیام

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید