آکورد کسی حالم نمیپرسه از حبیب

Habib – Kasi Halam Nemiporse chords

ریتم 4/4

Eدر این شب های دلتنگی که غم با من هم Dآغوشه
بجز اندوه وE تنهایی کسیD با من نمیE جوشه
( Eکسی حالم Dنمیپرسه کسی دردم نمیE دونه
نه هم دردو هم Dآوایی با من یک دل نمی Eخونه )2
( Eاز این سرگشتگی Dبی زارم و بیA زار
Eولی راه فرDاری نیست از این Eدیوار )2
Eبرایه این لب تشنه دریغا قطرهD آبی کو
برای خسته چشم من دریغا جایهE خوابی کو
در این سرداب ظلمت نورهD راهی کو
در این اندوه غربت سرE پناهی کو
( Eکسی حالم نمی Dپرسه کسی دردمE نمیدونه
نه هم دردو هم آDوایی با من یک دلE نمیخونه )2
( Eاز این سرگشتگی Dبی زارم و بیA زار
Eولی راه فرDاری نیست از این Eدیوار )2
Eشبا Dپردرد و من از غصهE ها دل سرد
کجا Dپیدا کنم دل سوخته ای Eهمدرد
اسیره Dصدخیال قهر و Eاندوهم
سراپا دردم وD سنگین تر از Eکوهم
( Eکسی حالم نمی Dپرسه کسی دردمE نمیدونه
نه هم دردو هم آDوایی با من یک دلE نمیخونه )2
( Eاز این سرگشتگی Dبی زارم و بیA زار
Eولی راه فرDاری نیست از این Eدیوار )2

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید