آکورد عوض شدی از علی یاسینی

Ali Yasini – Avaz Shodi chords

ریتم 4/4

Emیه تیکه بودی از تنم بهش Dچجوری گند زدم
ببین Bmبرعکس تو منو به گذشتهC زوری بستنم
قبلنا Emبا اراده تر بودم میومد اسمت
Dنمیزدم تنها از خونه بیرون از حرصت
Bmبودیم معروف ترین عشق میون قصه ها
Cچقدر گفتم دیگه نمیاد دیوونه مثلت
Emقبلنا عکسامون بود همه به دیوارو
Dهیچ جایی ندیدم اون خنده زیبارو
Bmنمیشنید شکستن بغضمو کسی
Cاشکامو ندیدن تو جمع رفیقامو
Emقبلنا با تو چقد آرزوهام فرق داشت
Dاز اولی تا آخریش بودی تو همراش
Bmکنار هم بودیم یه دنیا نبود حریفمون
Cقسم میخوردن عشقمون کل شهر پاش
Emالانم که تنها بغض قلب منی Dمنتظرم یه موقع زنگ بزنی
Bmحیف که نشد توام بفهمی Cنقطه ضعف منی
( یه تیکه Emبودی از تنم بهش Dچجوری گند زدم
ببینBm برعکس تو منو به گذشته Cزوری بستنم )2
Emتو عوض شدی از توو چشمات میشه دید
اگه قرارDتو ببری من میزنم زیر میز
افتادم روو دور Bmفراموش کردنت روو شیب تیز
ولی دلم Cمیکشونه باز هم من رو سینه خیز
Emالآن که دادی به همه چی عادتم
Dحقته، حقته هر چی که سرت بیاد اصلا
Bmیه کاری کن شاید بشه یادم بری
فقط بیاC زل بزن توو چشمام بگو بدت میاد ازم
چونEm دیگه خسته شدم من از این وضعیت
Dشدیم توو خاطرات بد هم اسیر
Bmهم مقصدمون اشتباه بودش و هم مسیر
Cتو من رو گرفتی عوضی
Emمن اونی نیستم که بذاری سر به سرم
Dخودم بدتر از تو از همیشه خسته ترم
فکر Bmمیکنم چی میشی بعد من از یه طرف
Cجا ندارم بندازی روی این قلب ترک
( یه تیکه Emبودی از تنم بهش Dچجوری گند زدم
ببینBm برعکس تو منو به گذشته Cزوری بستنم )2

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید