آکورد تلخ از علی یاسینی

Ali Yasini – Talkh chords

ریتم 4/4

G#mیعنی D#mبعد من Eدستات D#mمال کی G#mمیشه G#mواسه من D#mسخت بود Eواسه تو D#mسادست همیشهC#m
F#یعنی کی C#mمثل من D#mپای تو C#mدنیاشو Bمیبازه Eاصلا نمیخورد به اون چشمای Bنازت
G#mقرارمون این نبود با همدیگه سرد بشیم F#قرارمون این نبود یه خاطره تلخ بشیم
Eقرارمون این نبود سر کنیم با هر کسی Bطعنه میزنن بهم این آدمای لعنتی
Eقرارمون این نبود F#قرارمون این نبود C#mقرارمون این نبودB
نمیEخواستم باور کنم باختنت D#mآسون بود نمیEخواستم یادت بیفتم هر وقت که باD#mرون بود
نمیخEواستم باور کنم دروغه کل F#حرفات نمیBخواستم به جای تو کنارم بشینن Eعکسات
G#mقرارمون این نبود با همدیگه سرد بشیم F#قرارمون این نبود یه خاطره تلخ بشیم
Eقرارمون این نبود سر کنیم با هر کسی Bطعنه میزنن بهم این آدمای لعنتی
G#mقرارمون این نبود با همدیگه سرد بشیم F#قرارمون این نبود یه خاطره تلخ بشیم
Eقرارمون این نبود سر کنیم با هر کسی Bطعنه میزنن بهم این آدمای لعنتی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید