آکورد خودم میام میبرمت از معین

Moein – Khodam Miam Mibaramet

ریتم 6/8 شاد

Amدشمن اگه هزار هزار فشنگاشون قطار قطار
Amحلقه به دورت بزنن صد تا با سیصد تا سوار
Amخودم میام میبرمت با یک نگاه میدزمت
Amخودم میام میبرمت با یک نگاه میدزمت
Amاین دل بیC قرارم به دام تو اسیره
برای دیدAmن تو نفسم داره میگیره ، نفسم داره میگیره
Fقد نگو Cنگو نگو سرو خرامانه
چشم نگو نگو نگوAm نرگس مستانه
Fلب نگو Cنگو نگو غنچه ی خندانه
دل نگو نگو نگو Amخیلی پریشانه
Cاین دل بی قرارم به دام تو اسیره
Cاین دل بی قرارم به دام تو اسیره
برای دیدAmن تو نفسم داره میگیره ، نفسم داره Cمیگیره
Cامید من تو هستی برای زندگانی
Cآرزوی دلم رو توی چشام میخونی
Gمن دیگه خاک پاتم Fهر جا بری باهاتم
Gمن عاشق تو هستمF من تو رو میپرستم
Cاین دل بی قرارم به دام تو اسیره
برای دیدAmن تو نفسم داره میگیره ، نفسم داره Cمیگیره
Amدشمن اگه هزار هزار فشنگاشون قطار قطار
Amحلقه به دورت بزنن صد تا با سیصد تا سوار
Amخودم میام میبرمت با یک نگاه میدزمت
Amخودم میام میبرمت با یک نگاه میدزمت
Amاین دل بیC قرارم به دام تو اسیره
برای دیدAmن تو نفسم داره میگیره ، نفسم داره میگیره

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید