آکورد بی وفا از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Bi Vafa chords

ریتم 6/8 سنگین

F#mیه شویی یه شویی نیمه شویی نیمه شویی Aنیمه ز شو Bmتار
F#mیه شویی یه شویی نیمه شویی نیمه شویی Aنیمه ز شو Bmتار
دل گریبوGنم گرت Emسی دیینه F#mیار دل گرBmیبونم گرت Dسی دییـEmـنه F#mیار
بی وفا Bmخونت خراب F#mبا بی وفا Aدلت B7کبا Emبا بی وفا Bچه کردی با F#mمو
بی وفا Bmخونت خراب F#mبا بی وفا Aدلت B7کبا Emبا بی وفا Bچه کردی با F#mمو
F#mبی تو سیوDم فرقی نداره روز و شوBm عزیز Dدلم
عزیز Bmدلم مردم از دوری تو ور F#mبیو
Bmای بی وفا نه Aاصلا به ما B7اصلا به ما Dنگفتی ای
بی وفا Bmخونت خراب F#mبا بی وفا Aدلت B7کبا Emبا بی وفا Bچه کردی با F#mمو
F#mگدی ی که با باهار ایام Aسیچه په نیاEmیی
حالا دیه F#mباور ایکنم Dکه تو بی وفاBmیی
ز ویرت Aرهدم مکن وام Emچینون گل نازF#mدارم
بیو که بی Aتو دیه مه Emرهده ز ای شوF#mگارم
بی وفا Bmخونت خراب F#mبا بی وفا Aدلت B7کبا Emبا بی وفا Bچه کردی با F#mمو

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید