آکورد جنگ از علی یاسینی

Ali Yasini – Jang chords

ریتم 6/8 سنگین

F#mکاش بشه وقتی که داری ور میری با گوشیت دستت بره C#mرو اسمم
کاش بشهE آخر قصه برسم یه جایی که بگم دیدی Bmتونستم
F#mکاش بشه راهت بخوره رد شی ازین دور و ورا یه سری C#mبهم بزنی
با اینکهE خورد شدم دوس ندارم بشکنی تو میدونی Bmگرده زمین
F#mنذار زندگی برام بیشتر از این سخت بشه C#mیکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه
Eاز آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه Bmدل من تورو میخواد میدونی حقشه
F#mنذار زندگی برام بیشتر از این سخت بشه C#mیکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه
Eاز آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه Bmدل من تورو میخواد میدونی حقشه
F#mنمیدونی از دست خیابونا چی میکشمC#m اگه نیای کل این شهرو به آتیش میکشم
تو Eکل این دنیا زورت به من رسید فقط Bmاگه نیای به خدا میگم که نگذره ازت
F#mبهش میگم دوست دارم شاید اون باور کنهC#m شاید یه کاری کنه توی مریضو آدم کنه
Eدلم ازت واقعا پره دلت مثل آهن شده Bmاول تویی آخر خودت
F#mنذار زندگی برام بیشتر از این سخت بشه C#mیکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه
Eاز آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه Bmدل من تورو میخواد میدونی حقشه
F#mنذار زندگی برام بیشتر از این سخت بشه C#mیکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه
Eاز آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه Bmدل من تورو میخواد میدونی حقشه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید