آکورد دو دو تا چهار تا از پازل بند

Puzzle Band – Khabar Khabar Guitar chord

ریتم 6/8 شاد

A#mیهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود
A#mدوست داری عاشقت شم ولیD#m من نمیشمF زود
A#mبذار یکم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم
A#mبعد ببینیم با هم میساD#mزیم نمیساFزیم
A#mهنوز دستت Fmنیومده اG#خلاقم اینجوری نکن F#با من
نذار عوض شه Fرفتارم …
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mیهو نذاری بری بگی بست بود تو که قلق ما دستت بود
A#mدوست داری عاشقت شم ولیD#m من نمیشمF زود
A#mبذار یکم حالا همو بشناسیم یه حرفی وسط بندازیم
A#mبعد ببینیم با هم میساD#mزیم نمیساFزیم
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mاینجوریام ‌G#نیست بخوام A#mدیر بیام و G#زود برم
A#mاز اوناش G#نیستم منA#m به هیچکسیG# رو بدم
D#mجاتو خوب سفت کردیF# تو زندگیم Fعشق دلم
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد
A#mدو دو تا چهارG#تا نکن A#mانقدر عزG#یزم دیگه من A#mبعد
یکمیG# را بیا حالا کهD#m دلم دست به Fmدلت زد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا