آکورد 15 سالگی از رضا یزدانی

Reza Yazdani – 15 Salegi Bemoon Guitar Chord

 ریتم 4/4

2(    DـــــــــE♭ـــــــــB♭ـــــــــGm    )

Gmخاطراتِ تو که باشه Fبا گذشته بی حسابم
E♭تو کدوم صندوقِ پسته Dنامه های بی جوابم
Gmجونمو برات میدادم Fهر چی میگفتی همون بود
E♭غمو غصه که نداشتیم Dدنیا قدِ کوچمون بود
Gmدنیا رو به هم میریختمF اگه تو لب تر میکردی
E♭وقتی آینده عجیبه Dبه گذشته برمیگردی
Gmمن یه قابِ عکسِ کهنهF تو هجومِ خاطراتم
E♭به چشات خلاصه میشهD آخرین راهِ نجاتم
( Cmدوره ی دیوونگیمو Fهیجانِ زندگیمو
B♭عشقِ پونزده سالگیمو E♭چشمای تو یادم انداخت
Cmلحظه های انتظارو Fدل دلِ عقربه ها رو
B♭حالِ اولین قرارو Dچشمای تو یادم انداخت ) 2
2(    DـــــــــE♭ـــــــــB♭ـــــــــGm    )
Gmخاطراتِ من یه دشت Fاز سوسنای چلچراغه
E♭خنده های تو هنوزم Dهمه جای این اتاقه
Gmمن یه قابِ عکسِ کهنه Fتو هجومِ خاطراتم
E♭به چشات خلاصه میشهD آخرین راهِ نجاتم
دوره ی دیوونگیمو هیجانه زندگیمو …

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید