آکورد ای خدا از هایده

Haydeh – Dige Donya VaseMan Tarike chords

ریتم 6/8 سنگین

G#mای خدا، C#mای خدا، F#ای خدا دیگه Eدنیا F#واسه منG#m تاریکه
F#زندگی کوEره رهی F#باریکه Eآخر قصهF# ی من C#mنزدیکه
G#mاین منمE از F#همه جا G#mوا مانده F#از همه مرEدم دنیاF# رانده
Eرانده و خستهF# و تنهاC#m مانده G#mای خدا، C#mای خدا، ای G#mخدا
G#mچشم بی غم، توی خوF#نه خنده های بچه Eگونه
به دلم F#شد Eآرزو G#mبازی عمرمو باF#ختم
کاخ امیدی که Eساختم عاقبتF# شد Eزیر و رو
G#mای خدا، C#mای خدا، F#ای خدا
D#mتو بر من ای فلک A#mبیداد کردی D#mدل شاد مرا A#mناشاد کردی
A#mشکستی در گلویم شوق آواز نصیبم، Cmنصیبم ناله وA#m فریاد کردی
G#mای خدا، C#mای خدا، F#ای خدا
دیگه Eدنیا F#واسه منG#m تاریکه
F#زندگی کوEره رهی F#باریکه Eآخر قصهF# ی من C#mنزدیکه
G#mاین منمE از F#همه جا G#mوا مانده F#از همه مرEدم دنیاF# رانده
Eرانده و خستهF# و تنهاC#m مانده G#mای خدا، C#mای خدا، ای G#mخدا

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید