تمپو های پیشنهادی و استاندارد برای دستگاه های فلامنکو

شاید برای خیلی از نوازندگان گیتار فلامنکو سوال باشد که در دستگاه های مختلف فلامنکو و کمپاس های از چه تمپو یا سرعتی باید استفاده بکنیم؟ یا به توصیه ی الماکارنو (نوازنده چیره دست اسپانیایی) حداقل تمپو قابل قبول در این دستگاه ها چه تمپویی هست.طبق جدول زیر تمپو ی قابل قبول و تمپوی  استاندارد به صورت جداگانه در هر دستگاه مشخص شده.

نام دستگاه تمپو ی قابل قبول (BPM) تمپوی استاندارد (BPM)
Siguiriyas 140 152
Soleares 90 100
Soleá por Bulerías 130 146
Bulerías 180 220-230
Fandangos de Huelva 152 168
Alegrías 150 160
Sevillanas 150 160
Tangos 140 150
Rumba 170 200
Zapateado 120 140
Tientos 90 100
Farruca 90 100
تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا