اصول در اجرا قطعات

مختصری از اصول در اجرا قطعات

جهت دستیابی به اجرایی جامع در موسیقی رعایت اصولی ضروری است که در زیر به اختصار توضیح داده خواهد شد.

1-فن اجرا (تکنیک) 2-صدای مطلوب 3-اجرای موسیقایی(موزیکالیته)

4-سبک آثار (استیل) فن اجرا نخستین مورد از موارد چهار گانه اصول موسیقی محسوب میشود ودر روند آموزش نیز از درجه اهمیت نخست برخوردار است.

موارد تشکیل دهنده فن اجرا شامل:

الف)چگونگی فیزیک در اجرا (اکول)

ب)عناصر نوشتاری موسیقی (ریتم اینتروال*تمپو*دینامیک*آگوگیک)

می باشد. جهت دستیابی به مهارتهای برتر فن اجرا تمریناتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد تاثیر شایانی خواهند داشت.
1- تمرین ذهن 2-تمرین مرحله اول فیزیک 3-تمرین مرحله دوم فیزیک
الف)چگونگی فیزیک در اجرا (اکول):روش صحیح کاربرد فیزیک در اجرا را “اکول “گویند.عموما این راه کارها از ابتدای راه فراگیری موسیقی به هنرجویان آموزش داده می شود.بیشتر این راه ها برای تمام نوازندگان یک ساز مشخص (مانند پیانو)بصورت بنیادین مشترک است اما بسیاری از جزییات متناسب با فیزیولوژی بدن هر نوازنده مختص خود او خواهد بود.
ب)عناصر نوشتاری موسیقی:

آنچه به شکل مکتوب (نت)در دسترس اجرا کننده موسیقی قرار می گیرند و اجرا کننده باید طبق آن موارد عمل اجرا را انجام دهد “عناصر نوشتاری موسیقی”می نامند .این عناصر عبارتند از :ریتم*تمپورال*دینامیک*آگوگیک.البته در اصول اجرای موسیقی عناصری نیز وجود دارندکه مکتوب نمی شوند ولی توسط اجراکنندگان موسیقی به کار گرفته می شوند.این موارد عبارتند از :صدای مطلوب(سونوریته)اجرای موسیقایی (موزیکالیته)وسبک آثار(استیل) حال به بررسی عناصر نوشتاری پنچ گانه در موسیقی می پردازیم:

1-ریتم

هر قطعه مو سیقایی از لحظ زمانی تقسیم های متنوع مساوی یا نامساوی دارد.تقسیم های متنوع متنوع مساوی یا نا مساوی امتداد زمانی هر صوت “ریتم”را تشکیل می دهد.جهت قوی شدن در تکنیک اجرا اجرا کننده باید به درک واجرای دقیق شکل های متنوع ریتم مسلط شود .انواع ریتم شامل ریتم های ساده *ریتم های ترکیبی و ریتم های مختلط می باشد که در ضمیمه شماره 1به اختصار توضیح داده شده اند.

2-اینتروال

تفاوت زیر و بمی ( تفاوت فرکانس)دو صوت موسیقایی نسبت به هم را اینتروال (فاصله)می گویند.بدون اینتروال حتی عالی ترین ساخته های ریتم هم ناکامل به نظر می رسند.مراحل دست یابی به اینتروال عبارتند از :

1- پایداری ذهن در فضای تنالیته اصوات
2-تشخیص اصوات متغیر (آلتره)
3-درک مدولاسیون(نوسان و زیرو بمی صدا)
4-آگاهی از ساختار وفرم موسیقی
و…
علاوه بر این موارد روابط صداها در اینتروال ها حالات گوناگون اجرایی از جمله :لگاتو*استکاتو*تنو تو *آکسان و ….نیز دارد.

3-تمپورال

حرکت ضربان موسیقی از دیدگاه تندی یا کندی را”تمپو”می نامند.برای دستیابی به فن برتراجرا نه تنها بایدبتوان تمپو را به خوبی شناسایی واجرا کرد بلکه باید در ثابت نگه داشتن ضربان یعنی :مترونومیک”بودن ضربان نیز مهارت های لازم را در هنگام اجرا بروز داد.وسیله ای که جهت ترونومیک نواختن به کمک نوازنده می آید “مترونوم” است که وجودآن به خصوص در گام های نخست یاد گیری موسیقی واصول اجرا ضروری به نظر می رسد .البته ضرب پا(beat(نیز به همین منظور به کار میرود که البته چون کنترل ضربه های پا توسط خود نوازنده بوده ودر آن امکان وجود خطا در نظم روال مترونیک وجود دارد استفاده از مترونوم نیز موکدا توصیه می شود.

4-دینامیک

قوت و ضعف نسبی اصوات “دینامیک”نامیده می شود که در آثار موسیقی به سه گونه :یکنواخت*تدریجی وناگهانی مورد استفاده قرار می گیرد.
در دینامیک یکنواخت قوت وضعف نسبی صدا در طول اجرا ثابت می ماند. در دینامیک تدریجی قوت یاضعف نسبی صدا به تدریج قوی تر یا ضعیف تر می شود ودر دینامیک ناگهانی، قوت وضعف نسبی صدا ناگهان تغییر می کند.

5-آگوگیک

تغییر موضعی روند یاحالت ضربان (تمپو)در آثار موسیقی “آگوگیک” نامیده می شود.آگوگیک به دو گونه تدریجی وناگهانی به کار میرود.در آگوگیک تدریجی روند ضربان موسیقی به تدریج تندتر یا کندتر می شود ودر آگوگیک ناگهانی تمپو ناگهان تندتر یا کندتر میشود.
توانایی اجراکننده موسیقی درآگوگیک قدرت وتسلط اورا در تکنیک اجرا به خوبی نشان می دهد.
جهت دستیابی به تکنیک اجرا لازم است این مباحث نخست در ذهن اجرا کننده شکل گرفته وتمرین شود سپس مواردی که در ذهن تمرین شده اند به ترتیب در مرحله اول فیزیک وپس از آن در مرحله دوم فیزیک با تمرینات پی گیرانه نمود اجرایی پیدا کنند

در ادامه شما را به تماشای اجرای La Cathédrale. Gabriel Bianco, guitare از Agustin Barrios دعوت میکنیماصول در اجرا قطعات

 

4.8/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید