آکورد یار قدیمی از آرون افشار

آکورد گیتار یار قدیمی از آرون افشار

ٍAron Afshar – Yare Ghadimi Guitar Chord 

 ریتم 2/4 گام اصلی Cm 

 


Cmیک دنیا حرف و یک خیابان پر از B♭دلتنگی
Cmمن به تو باختم تو داری با کی B♭میجنگی
Fmبی خبرم از تو منم و بغضی Cmجانانه
Fmسهم من از تو G7پرسه تو شهر دG#یوانه
ای Fmیار یار یار قدیمی بی تو پر از خاطره هاCmتم رفتی از تو بی خبرم من
ای Fmیار یار یار قدیمی بی تو نفس تنگی گرCmفتم در هوایت رهگذرم من
از زمین و از زمان دلگیرمB♭ نیستی و بی تو من از دست G#7میرم
نیستی و حال دلمFm داغونه B♭نیستی و بی تو چشام بارونهFm هی Cmبارونه

 

 

 

نت و تبلچر های آرون افشار

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا